K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
BIP.gov.pl

  O nas

  Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 4 rozpoczęła swoja działalność 01.01.2000 roku, została powolana w miejsce zlikwidowanego Uchwała Nr 578/99 z dnia 11.10.1999r. Rady Miejskiej miasta Ruda Slaska Zakladu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

  Obszarem działania Przychodni Rejonowej SPZOZ jest miasto Ruda Ślaska i inny obszar według zawartych umów.
  Nadzór nad Przychodnia Rejonowa SPZOZ sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.
  Celem Przychodni Rejonowej SPZOZ jest udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Przychodnia Rejonowa SPZOZ podlega wpisowi do rejestru zakladów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewode Śląskiego.
  Przychodnia Rejonowa SPZOZ udziela swiadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrebnych przepisów, nieodpłatnie, za częęciowa odpłatnością lub całkowita odpłatnoscią.
  Przychodnia Rejonowa SPZOZ podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisow odrebnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności zwiazane z:
  a) badaniem i porada lekarską
  b) leczeniem
  c) fizykoterapii
  d) opieką nad kobietą ciężarną
  e) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, pologiem oraz nad noworodkiem
  f) opieką nad zdrowym dzieckiem
  g) badaniem diagnostycznym w tym z analityka medyczna
  h) pielęgnacja chorych
  i) pielegnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi
  j) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia
  k) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne  Organami Przychodni Rejonowej SPZOZ sa: Kierownik i Rada Społeczna.
  Sklad Rady Społecznej:
  Przewodnicząca: Ewa Maria Chmielewska
  Członkowie:

  • Roman Kubica
  • Dariusz Wesoły
  • Rafał Wypior

  Przedstawiciel Wojewody: Joanna Swadźba
  Rada Społeczna jest organem inicjujacym i opiniodawczym Rady Miasta oraz organem doradczym Kierownika Przychodni Rejonowej SPZOZ.

  Wnioski i skargi do Rady Społecznej można składać w formie pisemnej, w rejestracji za poświadczeniem odbioru.
  Kierownik przychodni Teresa Krząkała przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku- w godzinach od 10.00 do 12.00 ( gabinet 20, 1 piętro)

  • dział skarg i wniosków: bezpośrednio w siedzibie na ul. Kossutha 13 od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 16.00;

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

  • pisemnie na adres:
   Śląski OW NFZ
   ul. Kossutha 13
   40–844 Katowice.

  Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych można uzyskać pod numerami telefonów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30):

  • 32 735 05 45

  - rzecznik praw pacjenta: Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46; infolinia dla pacjentów: 800-190-590.

  Kierownik kieruje praca Przychodni Rejonowej SPZOZ przy pomocy:

  • zastępcy kierownika Przemysława Nowaka
  • pielęgniarki koordynujacej Marzeny Bojanek
  • głównego księgowego Leszka Bulkowskiego


  Budynek Przychodni Rejonowej SPZOZ przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada dźwig wewnętrzny, WC oraz pochwyty dla osób niepełnosprawnych.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
  Publikacja dnia: 26.10.2023
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 26.10.2023
  Dokument oglądany razy: 5138
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Pokoju 4