Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4